Mapa Strony       Liczba odwiedzin: 256712 STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
HISTORIA
O ZESPOLE
REPERTUAR
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
JUBILEUSZE
GALERIA
MUZYKA, WIDEO, Z PRASY
ROZMAITOŚCI
ARCHIWUM
KONTAKT
 
 Historia Zespołu Regionalnego w Wilamowicach
 

Historia Zespołu Regionalnego w Wilamowicach sięga początków obecnego stulecia. Zespół wywodzi się z ruchu Towarzystw Szkoły Ludowej działających na terenie byłego zaboru austriackiego. Pierwszą jednak odnotowaną grupą folklorystyczną w Wilamowicach był zespół złożony z dzieci szkolnych, a także miejscowych kobiet i dziewcząt, założony w latach 30 - tych przez ówczesnego kierownika Szkoły Powszechnej - Eugeniusza Bilczewskiego.

Podstawę repertuaru do dnia dzisiejszego stanowią miejscowe tańce i przyśpiewki zaczerpnięte z bogatych obyczajów rodzinnych i dorocznych, kultywowanych w Wilamowicach przez mieszkańców miasteczka, potomków osadników przybyłych na teren Polski z ziem flamandzkich na początku XIII wieku.

Społeczeństwo miasteczka Wilamowice stanowi od średniowiecza do dzisiaj szczególnie ciekawy obiekt do badań kulturowych, w szerokim znaczeniu tego terminu. Jeszcze w czasach kolonizacji średniowiecznej przybyli tutaj osadnicy z Europy Zachodniej, prawdopodobnie z terenów dzisiejszych Niderlandów. Zachowali oni swoje obyczaje, tradycje a także archaiczny język.  Z upływem wieków społeczność Wilamowic wykształciła własny, niepowtarzalny strój ludowy, oraz własną hierarchię wartości i to stało się z czasem  ich wyróżnikiem  od sąsiadów.

Przybyli osadnicy przywieźli ze sobą wysoką kulturę rolną oraz umiejętności tkackie, co później miało  niebagatelny wpływ na zamożność mieszkańców. Wilamowianie trudnili się uprawą roli, a głównie handlem suknem, wytwarzanym na miejscu w warsztatach tkackich, znajdujących się prawie w każdym domu. Suknem tym handlowali w najbliższym im językowo obszarze: Flandrii, w okolicach Niderlandów, Niemiec, a także dalekim  Istambule czy  Odessie. Wieś, a już od 1818 r.  miasteczko zachowało swą dawną kulturę i język w stanie niezmienionym, aż do końca II wojny światowej.

Wilamowice były społeczeństwem endogamicznym i rodziny zakładano w obrębie swojej miejscowości, co miało z pewnością fantastyczne znaczenie w  przekazie kulturowym. Dzieci wychowywano w języku i systemie obyczajów typowych dla Wilamowic. Z czasem ludność stawała się dwujęzyczna i przyjęła wiele elementów kultury polskiej. Z tego to środowiska pochodził autor unikalnego poematu "Of jer wełt", napisanego  początkiem XX wieku, w archaicznym języku wilamowskim - Florian Biesik.

Obecnie w dalszym ciągu bliska jest mieszkańcom Wilamowic ich dawna kultura, czego zewnętrznym przejawem jest między innymi działający od 65 lat Zespół Regionalny prezentujący folklor wilamowski na scenach Polski i Europy. Ważnym atrybutem zespołu był przebogaty strój kobiecy, występujący w wielu odmianach, niepowtarzalny w swojej kolorystyce i bogactwie, a przekazywany z pokolenia na pokolenie. Na podstawie badań i poszukiwań zrekonstruowano wówczas także strój męski. W pierwszych latach powojennych, zespół działał przy świetlicy miejskiej, a kierownictwo nad nim przejęła Jadwiga Stanecka - córka założyciela zespołu.

Ona też przez kolejne lata tworzyła program zespołu, w oparciu o własne poszukiwania i materiały etnograficzne, w którym to zamknęła pełnię bogactwa folkloru Wilamowic. W roku 1948 zespół po raz pierwszy występił  pod nazwą "Zespół Regionalny Wilamowice". Od tych też lat odnotowano pierwsze występy zespołu poza Wilamowicami.

W roku 1949 zespół zadebiutował na eliminacjach wojewódzkich w Krakowie gdzie zdobył I miejsce. Następne lata to coraz liczniejsze zaproszenia zespołu na koncerty w kraju. Ważnym wydarzeniem dla zespołu był wyjazd na V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie. Od roku 1959 odnotowano pierwsze kontakty zespołu z " Cepelią " - Sztuką Ludową, które  z czasem zaowocowały objęciem zespołu patronatem.

W latach 60 - tych zespół nawiązał bliskie kontakty z Zespołem " Mazowsze " i " Śląsk ". Te światowej sławy Zespoły włączyły w swój program artystyczny  tańce  i stroje wilamowskie.   W roku 1964  zespół oficjalnie przejmuje " Cepelia" - Sztuka Ludowa w Czechowicach Dziedzicach. Od roku 1968 zespół corocznie bierze udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej. W 1969 roku  zespół wyjeżdża na swoje pierwsze koncerty zagraniczne.

Dnia 23.02.1976 roku umiera kierowniczka zespołu p. Jadwiga Stanecka, a jej dorobek  przejmuje Józef Gawlik wieloletni tancerz. Lata następne to koncerty w kraju oraz kolejne wyjazdy zagraniczne. Zespół gościł w NRD, Belgii, Włoszech, Francji , Szwajcarii, Bułgarii, i jeszcze raz w Belgii.

W 1987 roku, przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury na skutek zainteresowania dzieci i młodzieży powstaje dziecięca grupa, Zespołu Regionalnego „FIL-Wilamowice”, której założycielką była p. Jolanta Danek. W momencie gdy zespół pod kierunkiem Józefa Gawlika zaczynał przeżywać trudności finansowe i organizacyjne postanowiono kontynuowanie wieloletniej tradycji przekazać Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wilamowicach, w którego imieniu nad całością spraw związanych z zespołem oraz propagowaniem folkloru Wilamowic podjęła się pani Jolanta Danek.

Uroczystość przekazania dalszego kultywowania odrębnych tradycji Wilamowic złożono na ręce szefowej „Fila” - p.Jolanty Danek. Miało to miejsce  22 stycznia 1995 roku, gdzie na spotkaniu członków obydwu zespołów, przy udziale przedstawicieli władz miasta Wilamowice i Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z Warszawy oraz przedstawicieli „Cepelii” z Katowic, następuje pożegnanie kierownika „Zespołu Wilamowice” p. Józefa Gawlika. Zespół od tego czasu  przyjmuje nazwę : Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Cepelia FIL-Wilamowice”.

Dzięki energii i inicjatywie kierowniczki, zespół osiąga coraz wyższy poziom, czego efektem są coraz liczniejsze koncerty krajowe, a także liczne zaproszenia na festiwale i koncerty zagraniczne. Młodzież prezentuje się wielokrotnie w takich krajach jak Belgia, Holandia, Litwa, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwecja, Chorwacja, Węgry i nawiązuje szereg kontaktów, wzbudzając uznanie swoim poziomem artystycznym.

top.gif


 ZESPÓŁ REGIONALNY PIEŚNI I TAŃCA "CEPELIA FIL WILAMOWICE",
43-330 Wilamowice, ul. S. Staszica 2, POLSKA,  tel. +48 33 845 73 45, tel.kom. 0602 576 197, e-mail:
mgok@wilamowice.pl

© by Fil Wilamowice 2007 - 2011 CMS System cnm.pl